Välkommen till S:t Lukas

Vi är en idéburen organisation med samtalsmottagningar över hela landet. Hos oss är du välkommen i alla skeden av livet. Vi är experter inom samtal och psykoterapi och arbetar för allas rätt till psykisk hälsa. Hos oss kan du få stöd som privatperson eller arbetsgivare.

Vill du prata med någon?

Vi stöttar människor i alla åldrar genom samtal. Hos oss arbetar legitimerade psykologer och psykoterapeuter med bred kompetens.

Behöver dina medarbetare stöd?

Vi finns här för att stötta och utveckla ledare, medarbetare och arbetsgrupper i yrkeslivet. För ett långsiktigt hållbart ledar- och medarbetarskap.

Vill du utveckla din verksamhet?

Vi anordnar olika typer av föreläsningar, workshops och kurser. Det kan vara öppna program eller verksamhetsanpassade. Alltid med samtalet i centrum.

Är du ung och behöver någon att prata med?

Hos Unga Lukas har du som är mellan 13 och 25 år, möjlighet att få chatta anonymt med oss. Du väljer vad du vill prata om. Välkommen som den du är!

Klicka i kartan för att hitta din mottagning!

Hitta en mottagning nära dig!

Vi finns på 40 orter i Sverige och möter dig i det du behöver prata om. Utifrån helhetssyn och respekt

Vill du ha kunskap eller inspiration?

Det goda samtalet har alltid varit vår ledstjärna och vi anordnar regelbundet samtalskvällar och föreläsningar på olika platser i landet.

Vill du engagera dig för psykisk hälsa?

Våra föreningar finns runt om i Sverige. Som medlem kan du vara med och stödja andra genom vårt psykosociala och förebyggande arbete.

Vill du stötta vårt arbete?

Gåvor spelar stor roll för vår möjlighet att hjälpa en medmänniska som har behov av samtalsstöd men inte har ekonomisk möjlighet.

Vår syn på existentiell hälsa

”Existentiell hälsa” kan förklaras som att människan upplever harmoni mellan inre behov och yttre förväntningar. I kärnan av existentiell hälsa finns känslan av mening och sammanhang.

För oss handlar det om att lyfta frågor om livets mening och grundläggande värden i alla typer av samtal. Vi sjukdomsförklarar inte reaktioner på existentiella kriser och utmaningar. Vi söker de mer djupgående svar som kan stärka människan och gruppen – inifrån.

Existentiell hälsa handlar också om att hitta styrkan i sig själv och acceptera livet som det är, med glädjeämnen och motgångar.