Välkommen till S:t Lukas Alingsås

För företag i Alingsås med omnejd

När livet inte är en dans på rosor

Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen är en av de viktigaste investeringar du kan göra. I synnerhet som nästan varannan sjukskrivning beror på psykiska besvär. När någon av dina medarbetare går igenom en tuff period – arbetsrelaterad eller privat – kan den normala prestationskapaciteten mer än halveras. Förutom rena kostnader och det personliga lidandet drabbas såväl privata relationer och arbetskollegor.
Det var de dåliga nyheterna. Här är de goda:

Hjälp och stöd på dina villkor

Vi på S:t Lukas har hjälpt företag att förbättra den psykiska hälsan bland medarbetare och på ledningsnivå sedan 1939. Det gör oss till pionjärer inom psykoterapi i Sverige. Genom forskning och erfarenhet vet vi att det respektfulla och meningsskapande samtalet med såväl medarbetare som arbetsgivare kan skapa förändring.
Vi vet också vikten av att vara tillgängliga. Våra legitimerade psykoterapeuter, psykologer och organisationskonsulter med specialistkunskap når du digitalt och på telefon 24 timmar om dygnet, om situationen kräver det.

Ramavtal för extra trygghet

Ett ramavtal innebär exakt de tjänster och det innehåll som ditt företag har störst nytta av:
  • Samtalsjour
  • Krisstöd
  • Handledning
  • Chefsstöd
  • Samtalsstöd
  • Konflikthantering
Det ger också dig och dina medarbetare större trygghet när livet blir allt annat än en dans på rosor.
Kontakta oss på: alingsas@sanktlukas.se och på telefon 0322-638197.