Välkommen till S:t Lukas Alingsås

Föreningen S:t Lukas Alingsås-Lerum

Föreningen S:t Lukas Alingsås-Lerum har varit igång sedan 1983.

Föreningen är huvudman för mottagning med psykoterapi, handledning och familjeterapi på
Södra Strömgatan 15A i Alingsås.

Föreningen ordnar också med jämna mellanrum föreläsningar i angelägna ämnen dit medlemmar
är särskilt välkomna.

Styrelse

  • Johan Lövrup, ordförande
  • Birgitta Ljungman, vice ordförande
  • Conny Johansson, sekreterare
  • Lisbeth Axelsson Lindh
  • Johanna Sandberg
  • Cecilia Dimenä

Stöd oss

Den som vill stödja och delta i vårt arbete är välkommen som medlem i föreningen. Kontakta
gärna någon i styrelsen för att få veta mer om medlemskapet.

Medlemsavgiften är 200 kr per år.
Bankgiro nr 349-6460.

Cornelia Norrby är verksamhetsansvarig på mottagningen. Cornelia nås på
cornelia.norrby@.sanktlukas.se och 0739 – 61 35 86.