Familjerådgivning Tranemo kommun

 

 

 

 

S:t Lukas Borås utför familjerådgivning på uppdrag av Tranemo kommun

Du som bor i Tranemo kommun kan få stöd till familjen i form av familjerådgivning. S:t Lukas familjerådgivare i Borås erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst i parrelationer.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningens arbete med människor syftar till att förbättra eller reparera en relation för att kunna fortsätta leva tillsammans, eller vara behjälpliga i ett separationsarbete där en eller båda vill separera. Det kan också handla om hjälp med problem som finns kvar efter en separation.

Familjerådgivningen kan även ge stöd och hjälp till människor i sitt föräldraskap.

Vem kan få familjerådgivning?

Familjerådgivningen vänder sig till par. Även relationsinriktat arbete med enskild, med familjer och i grupp kan förekomma. När det gäller en enskild person kan det till exempel handla om en part i en relation där den andre partnern vägrar att  delta i samtalen.

Sträng sekretess

Familjerådgivningens verksamhet bygger på frivillighet och sträng sekretess. Det skrivs inga journaler och man kan vara anonym om så önskas.

Boka tid till familjerådgivning

För familjerådgivning krävs ingen särskild ansökan, du kontaktar oss på S:t Lukas i Borås för att boka tid. Det går tyvärr inte att boka familjerådgivning via vår onlinebokning.
Ni är istället välkomna att kontakta vår telefonmottagning för tidsbokning och rådgivning på tel 033-10 40 19 eller skicka ett mail till boras@sanktlukas.se.

S:t Lukas utför familjerådgivningen för Tranemo kommuns invånare.

Vad kostar det?

Kostnaden är subventionerad av kommunen men varje par betalar en egenavgift om 150 kr/samtalstillfälle. Samtalen pågår i 1,5 timme. Ni kan betala egenavgiften direkt i samband med samtalet via Swish. Vi kan även skicka fakturor via mail.

 

Telefon
033-10 40 19

E-post
boras@sanktlukas.se

Adress
Sturegatan 49
503 42 Borås