Välkommen till S:t Lukas Bromma

Föreningen

S:t Lukas Bromma är en lokal förening inom Förbundet S:t Lukas. Runt om i Sverige driver S:t Lukas olika lokalföreningar ca 40 samtalsmottagningar. Vi i S:t Lukas Bromma är en ideell förening och vår huvuduppgift är att driva samtalsmottagningen i Alvik. Föreningen arbetar även med informationsverksamhet och inbjuder t.ex. till öppna föreläsningar på Ekerö och i Västerort (se under Kalendarium och Nyheter).

Föreningen startade 1988 på Ekerö och hette då S:t Lukas Mälaröarna. Föreningen öppnade 1992 en mottagning på Ekerö. Denna flyttade 2005 till lokaler på Bromma folkhögskola vid Campus Bromma (Åkeshovsvägen 29) och ”-Västerort” infogades i namnet. Föreningen bytte åter namn 2015 till S:t Lukas Bromma och mottagningen flyttade 2019 till nya lokaler i Alvik (Gustavslundsvägen 147).

Föreningens verksamhet bygger på en kristen och humanistisk tradition och har sina rötter i psykodynamisk människosyn. S:t Lukas värdegrund betonar alla människors lika värde, ser människan som en unik och meningsskapande individ med inre resurser och betonar ett helhetsperspektiv på människan, dvs. vill uppmärksamma människans fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Föreningen S:t Lukas Bromma driver som vårdgivare och arbetsgivare samtalsmottagningen i Alvik.

För att få bedriva en S:t Lukasmottagning ställer förbundet S:t Lukas vissa minimikrav på den lokala föreningen. Syftet är att säkerställa såväl patientsäkerhet som all annan kvalitetssäkring, bl.a. att all lagstiftning samt tillämpning av S:t Lukas nationella riktlinjer följs.

Styrelsen för S:t Bromma har följande sammansättning:
Lennart Arlinger, tf ordförande
Elisabet Nordström, ledamot
Kerstin Schönning, ledamot
Magnus Karlsson, ledamot
Hanna Stenström, ledamot
Barbro Arlinger, adjungerad som sekreterare

Tag gärna kontakt med föreningens tf ordförande Lennart Arlinger tel: 070 – 516 60 21 eller mejl: arlinger@gmail.com

Årsmötet hålles i mars månad

Bli medlem

Som medlem stödjer du vår förening, vilket innebär att vi bl a kan fortsätta subventionera mottagningens avgifter för enskild psykoterapi, speciellt för dem som av olika skäl har stort behov av samtal men inte har råd att betala. Det kan vara en student utan inkomst, en äldre person med låg pension eller någon som blivit arbetslös.

Medlemsavgiften är 300 kr/år och kan sättas in på bankgiro 5382-5568 eller swish 123 256 5687. Ange ditt namn och din mejladress så att vi kan nå dig med information.