Engagera dig

En lokal S:t Lukasförening driver två olika verksamheter. Den ena delen är program och aktiviteter för medlemmar och allmänhet med till exempel öppna föreläsningar, samtalskvällar och filmvisningar. Den andra delen är att driva mottagningar för psykoterapi, handledning och andra former av samtalsstöd.

Föreningarnas öppna programaktiviteter rör frågor som livsåskådning, personlig utveckling och mänskliga relationer. Dessutom arbetar varje förening ständigt med olika aktiviteter för att kunna erbjuda kris- och samtalsstöd till personer med svag ekonomi.

En S:t Lukasförening är en ideell, allmännyttig förening som bärs upp och styrs av sina medlemmar. Alla med intresse för de frågor som är S:t Lukas uppdrag är också välkomna som medlemmar. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Den är ekonomiskt självständig, men organisatoriskt knuten till Förbundet S:t Lukas.

Föreningsstyrelsen består av ideellt arbetande förtroendevalda. Samspelet och mötet mellan människor av olika professioner och livsåskådningar är av stor betydelse. Det avspeglar sig också i föreningsstyrelsens sammansättning. Där ingår personer med varierande yrken som t.ex. socionom, jurist, personalchef, lärare, ekonom, läkare. Verksamhetschefen är adjungerade styrelsemedlem.

Förutom styrelsen kan inom föreningen också finnas arbetsgrupper för olika uppgifter som till exempel programverksamhet.

Välkommen att bli medlem och att engagera dig!

Som medlem stödjer du ett viktigt arbete. Du får också en personlig inbjudan till föreningens programaktiviteter och information från riksförbundet. Medlemsanmälan görs direkt till respektive förening.

Tack för din medlemsavgift och gåva till föreningens verksamhet!

BLI MEDLEM
Våra lokalföreningar skapar mötesplatser och programaktiviteter där kunskap och dialog står i fokus om viktiga samhällsfrågor, psykisk hälsa och existentiella frågor.
Bli medlem
Föreningar

BLI VOLONTÄR I UNGA LUKAS
Välkommen som volontär i Lukaschatten som vänder sig till unga och är öppen måndagar, onsdagar och torsdagar kl 19-22.

STÖD OSS
Med din gåvas hjälp kan vi ge fler människor med svag ekonomi möjlighet till kris- och samtalsstöd.

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?