Bli medlem i din lokala förening

Trots att det finns mer forskning, kunskap och erfarenhet tillgänglig än någonsin är psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem. Idag svarar psykisk ohälsa för över hälften av sjukskrivningarna i Sverige.
Vill du utöka din kunskap, ta del av både forskning och praktisk erfarenhet? Då är du välkommen som medlem i någon av S:t Lukas föreningar.

Välkommen att bli medlem och engagera dig!

Som medlem i din lokala förening stödjer du ett viktigt arbete. Du får också en personlig inbjudan till föreningens programaktiviteter och information från riksförbundet. En lokal S:t Lukasförening driver två olika verksamheter. Den ena delen är program och aktiviteter för medlemmar och allmänhet med till exempel öppna föreläsningar, samtalskvällar och filmvisningar. Den andra delen är att driva mottagningar för psykoterapi, handledning och andra former av samtalsstöd.

Öppna programaktiviteter

Föreningarnas öppna programaktiviteter rör frågor som livsåskådning, personlig utveckling och mänskliga relationer. Dessutom arbetar varje förening ständigt med olika aktiviteter för att kunna erbjuda kris- och samtalsstöd till personer med svag ekonomi.

Ideell förening

En S:t Lukasförening är en ideell, allmännyttig förening som bärs upp och styrs av sina medlemmar. Alla med intresse för de frågor som är S:t Lukas uppdrag är välkomna som medlemmar. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Den är ekonomiskt självständig, men organisatoriskt knuten till Förbundet S:t Lukas. Föreningsstyrelsen består av ideellt arbetande förtroendevalda. Samspelet och mötet mellan människor av olika professioner och livsåskådningar är av stor betydelse. Det avspeglar sig också i föreningsstyrelsens sammansättning. Där ingår personer med varierande yrken som t.ex. socionom, jurist, personalchef, lärare, ekonom, läkare. Verksamhetschefen är adjungerade styrelsemedlem. Förutom styrelsen kan inom föreningen också finnas arbetsgrupper för olika uppgifter som till exempel programverksamhet.

Tack för din medlemsavgift och gåva till föreningens verksamhet

    * Ditt namn

    * Din epost

    * Ämne

    * Välj den förening du önskar bli medlem i

    * Ditt meddelande – OBS! Glöm inte ange vilken lokalförening du önskar bli medlem i.