Ge en gåva

S:t Lukas med en gåva! När livskriser av olika slag drabbar människor kan samhället inte alltid ge rätt stöd. Vår erfarenhet är att behovet av ekonomiskt stöd finns i vår tid också.

Insamlade gåvomedel används till att subventionera samtalsavgifter för personer som har svag ekonomi och som behöver psykoterapeutisk hjälp. Genom särskild prövning kan en reducering av avgiften erbjudas. Under hela vår historia sen 1930-talet har detta sociala erbjudande varit ett signum. Många är de ensamstående föräldrar, studerande, arbetslösa som fått adekvat hjälp genom S:t Lukas och möjligheten till reducering av terapiavgiften.

Din gåva är av stor betydelse i svåra livssituationer och skickas till respektive S:t Lukasförening.

Förteckning över våra föreningars bank- och plusgiro

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?