Testamentera

Testamentera till S:t Lukas! Stöd S:t Lukas genom att till exempel testamentera pengar, aktier, fondmedel, fastigheter eller annat. Dessa gåvor är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och realisationsvinster.

Vem kan hjälpa mig med testamente?

Ett testamente är ett viktigt dokument. Det behöver inte vara märkvärdigt, men det måste vara riktigt för att vara giltigt.

Testamentet är en viktig rättslig handling, därför är det viktigt att den upprättas i en korrekt form. Det kan annars hända att testamentet blir ogiltigt. Din bank eller en advokatbyrå kan hjälpa dig med detta.

Hur gör jag om jag vill testamentera till S:t Lukas?

Du ska ställa gåvan till den insamlingsstiftelse eller det gåvokonto som finns vid den S:t Lukasförening som du vill stödja. Du anger att gåvans ändamål är att stödja möjlighet till nedsättning av avgiften för terapi eller att stödja fortbildning och utvecklingsarbete inom S:t Lukas verksamhet.

Du kan gärna rådgöra med verksamhetschef eller styrelseordförande om hur du skall göra, se kontaktuppgifter under Mottagningar.

Vad kan jag testamentera?

Du kan antingen bestämma att ett visst belopp skall tillfalla S:t Lukas eller också välja att testamentera något föremål som kan säljas, till exempel en tavla, ett smycke, ett värdepapper eller en fastighet. Det går förstås också bra att testamentera hela behållningen eller en viss bestämd del av den till S:t Lukas, sedan andra arvtagare erhållit angivna belopp eller angivet föremål.

Kan jag ändra i ett redan skrivet testamente?

Du bör undvika att ändra direkt i ett testamente, eftersom det kan leda till att testamentet blir ogiltigt eller svårtolkat. Vill du ändra något måste det ske i ett så kallat tilläggstestamente. Det är därför klokast att skriva om hela testamentet. Ett senare testamente gäller före ett tidigare. I det senare bör du klart ange att det ersätter det tidigare.

Hur ska ett testamente se ut?

Alla som är myndiga har rätt att skriva testamente. Testamentet måste ha skriftlig form. Det ska bevittnas av två personer som inte får vara nära släkt med den som skriver testamentet. Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste ha klart för sig att det är ett testamente de bevittnar. De båda vittnena skall samtidigt vara närvarande och intyga att det görs av fri vilja och att den som skrivit testamentet (testamentsgivaren) är ”vid sunt förnuft och fullt förstånd” när testamentet undertecknas, eller när testamentsgivaren bekräftar sin namnteckning.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?