Eskilstuna

Välkommen till S:t Lukas i Eskilstuna

S:t Lukas mottagning i Eskilstuna.

Mottagningen vänder sig till er som kommer privat eller via avtal genom regionen, arbetsgivare, försäkringsbolag och andra organisationer.

  • behöver psykoterapi eller annan samtalskontakt
  • vill ha hjälp med psykisk ohälsa, nedstämdhet, ångest, stress, utmattning m.m.
  • vill föra samtal i frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer
  • vill utveckla ledarskap eller hantera kriser/konflikter
  • vill ha handledning/coaching eller konsultation i arbetet
  • vill ge er personal samtalsstöd som komplement till företagshälsovård
  • vill ha skräddarsydda utbildningar utifrån er organisations behov

På S:t Lukas arbetar enbart erfarna och legitimerade psykoterapeuter/psykologer.

Vi kan vara alltifrån ett bollplank i vardagen till behandlare av svåra trauma.

Mottagningen erbjuder krisstöd, personalstöd, traumabehandling och ett brett utbud av psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamiskterapi (PDT)

Inom KBT erbjuds ”tredje vågens terapi” t.ex. Acceptance Comittment therapy (ACT) Compassionfokuserad terapi (CFT) Mindfulness och PDT med inriktningar mot integrativ, interpersonell (IPT), affektfokuserad (AFT) och systemisk grund.

Till vår mottagning kan du komma själv, tillsammans med din partner, någon annan viktig person eller med hela familjen. Vi arbetar utifrån ett medveten normkritiskt förhållningssätt och har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med personer som identifierar sig inom hbtqi.

Välkommen att kontakta oss: ring 021-12 68 13 eller skicka e-post till vasteras@sanktlukas.se. Det går bra att lämna ett meddelande eller mail och ange gärna vilken mottagning (Västerås eller Eskilstuna) du söker, så återkommer vi. Mottagningen vänder sig till dig som

S:t Lukas har i Eskilstuna avtal med Region Sörmland så att en sökande har möjlighet att gå i psykoterapi med högkostnadsskydd. Denna möjlighet är för dig som är över 18 år, är listad på vårdcentral i Sörmland och har lindriga till måttliga svårigheter inom områdena depression, ångest (såsom social ångest, panikångest, generaliserad ångest) tvångssyndrom eller stressrelaterad problematik (såsom posttraumatiskt stressyndrom eller utmattningsrelaterad stress).

Kontakten inleds med två bedömningssamtal och efter det fattas ett gemensamt beslut mellan klient och behandlare om att inleda en behandling eller inte. Behandlingen består av upp till tio samtal.

Vägbeskrivning till våra mottagningar hittar du här.

Har du bokat ett digitalt samtal till din behandlare kommer du att få en länk till ert videosamtal skickad till dig via sms/mail precis innan ert samtal startar, bäst bildkvalité via dator.

Läs vår integritetspolicy här.

Mottagningen i Eskilstuna har gemensam kontaktväg med Västerås:

Ange dina kontaktuppgifter och vilken mottagning (Västerås eller Eskilstuna) du söker så kontaktar vi dig så snart som möjligt. 

vasteras@sanktlukas.se eller telefon 021-12 68 13 .

Besöksavgift

Sankt Lukas subventionerar alla privatsamtal till 950 kr som swishas vid besöket eller faktureras. För Sörmlandsavtalet är patientavgiften 200 kr upptill högkostnadsskyddet. 

Swishnummer: 1230195495

Vi är en ickevinstdrivande organisation så eventuella överskott används till ytterligare subventionering av samtal till unga vuxna.

För dig som är mellan 16-25 år samt 70+ år erbjuder vi nu att prova 3 samtal á 600 kr under november, december och januari. 

Avbokningsregler

Avbokning eller ombokning av tid skall göras senast 24 timmar innan det bokade besöket. Sen avbokning samt uteblivet besök debiteras med full taxa. Avbokning/ombokning görs direkt till din behandlare via sms eller mail.

Telefontid:
Måndagar 10.00-10.45 och torsdagar 11:15-12:00
Denna tid får du prata direkt med en av våra legitimerade psykoterapeuter. Övrig tid svarar vi i den mån vi kan. Det går alltid bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller e-post vasteras@sanktlukas.se och uppge vilken mottagning som är aktuell för dig så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Telefon

016-12 34 93

E-post

vasteras@sanktlukas.se

Adress

Smörparken, Kyrkans Hus 1
632 20 Eskilstuna

Föreningen S:t Lukas Norra Sörmland

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med 32 föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med […]

Lär dig mer