Välkommen till S:t Lukas Eskilstuna

Välkommen som medlem i S:t Lukas Norra Sörmland. Vi är en självständig ideell förening, som utöver den professionella verksamheten erbjuder medlemmar och andra intresserade att tillsammans med inbjudna föreläsare delta i samtalskvällar om relationer, vård och livsåskådning. Som medlem får du inbjudan till föreläsningar och kurser i S:t Lukas regi till rabatterat pris.

Årsavgift 200 kr för enskild, 300 kr för familj, betalas in på Plusgiro, 281061-2.

Kontaktperson
Anna Jarl

e-post: nsormland@sanktlukas.se

https://m.facebook.com/St-Lukas-Norra-Sörmland-271071300490189/?ref=bookmarks