Välkommen till S:t Lukas Eskilstuna

Välkommen till S:t Lukas mottagning i Eskilstuna 

Mottagningen ligger i Kyrkans hus i ”Smörparken” Entrén ligger mot vattnet. 

Gå in i första dörren. Ring på porttelefonen till vänster så öppnas nästa dörr.

Mottagningsrummet ligger åt vänster. Det finns inget väntrum så anländ vid tiden för det bokade besöket. 

Tyvärr inte tillåtet att parkera utanför byggnaden.