Styrelsen

Ordförande: Inger Wahlman, tel 076-67 77 496

Vice ordförande: Monica Bergqvist Rudström

Ledamöter:

Britt Thuresson

Anders Litborn

Åke Bäck

Lotta Sundbom

Ulla Dalström

Claes Petersén