Synpunkter och klagomål

Att uppmärksamma brister och förbättringsmöjligheter i verksamheten är grundläggande för S:t Lukas kvalitetsarbete. Att fånga upp avvikelser och förbättringsförslag ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete.

I första hand ber vi dig att ta upp dina synpunkter direkt med din terapeut eller handledare, i andra hand vända dig till verksamhetschefen.

Om du inte är nöjd med din behandling kan du som patient från Regionen även kontakta Patientskadenämnden, medan du som privat konfident hänvisas till vårt försäkringsbolag Folksam.

Det behöver inte ha hänt något för att ett förbättringsförslag ska skrivas. Har du tankar om hur vår verksamhet kan bli bättre, så går det bra att använda formuläret även för förbättringsförslag.

Du kan lämna  synpunkter genom att följa länken nedan. Du kan vara anonym, men har då inte möjlighet att få återkoppling från oss.

Dina åsikter är värdefulla för oss!

Förslag och synpunkter