Ledningsgrupper

Har ni svårt att nå den där ”strategiska” nivån på ert arbete i ledningsgruppen? Har ni frågor som ni fastnar i och inte kan ta er vidare? Har ni tydligt olika förväntningar på vad ledningsgruppsmötena ska innehålla? Eller har ni en välfungerande ledningsgrupp som bara vill ta ert samarbete till nästa nivå?

Baserat på det vi vet om grupper kan vi arbeta tillsammans med er ledningsgrupp för att till exempel utveckla gruppens kommunikation eller tydliggöra syfte och roller. För dig som leder en ledningsgrupp kan vi också agera bollplank vad gäller sammansättning av gruppen eller andra frågor som handlar om att leda chefer.

Läs vidare om våra tjänster för ett gott arbetsliv!

Kontakta oss för mer information eller offert!