Personal


Ylva Appelgren

Verksamhetschef, organisationskonsult

Jag är verksamhetschef i Dalarna och du möter mig i chefsrollen främst när det kommer till avtal och upplägg om företagstjänster.

Jag är också utbildad handledare i socialt arbete, specialpedagogik och utvecklingspsykologi, chef och organisation liksom kreativa metoder. I grunden för handledning ligger oftast samtalet och den handleddes berättelser och jag kompletterar gärna  med kreativa metoder. Forumspel, Rainbow, tejping, bild- och värderingsövningar är exempel på kreativa metoder .  

Som organisationskonsult arbetar jag med  grupp- och ledningsgruppsutveckling, utbildningar, stresshantering, konfliktlösning och utredning av kränkande särbehandling. Jag är diplomerad steg 3 i metoden faktaundersökning.

Jag tror på samtalets makt – mycket snack ger visst verkstad!

 

 

 


Inger Wahlman

Ordförande S:t Lukas Dalarna

Styrelsen i Föreningen S:t Lukas Dalarna är huvudman och arbetsgivare för mottagningen. Kontakta mig när det gäller frågor om föreningen och programverksamhet.


Berit Hall

Ekonomiadministratör

Det är oftast mig du möter först när du  ringer eller besöker oss. Du kan vända dig till mig med praktiska frågor eller administrativa och ekonomiska funderingar.


Fredrik Soljevik

Leg. psykolog och organisationskonsult

Jag är legitimerad psykolog under specialisttjänstgöring inom arbets- och organisationspsykologi. Har tidigare varit verksam inom öppen- och slutenvårdspsykiatri och arbetar nu sedan flera år  på S:t Lukas. Jag har erfarenhet av terapeutiskt arbete med såväl barn och ungdomar som vuxna. Inom min psykologspecialistutbildning har jag bland annat vidareutbildat mig till handledare och inom grupp-, ledar- och organisationspsykologi. Som organisationskonsult har jag erfarenhet av arbete med både grupper och individer på olika nivåer inom offentlig och idéburen verksamhet.


Göran Larsson

Präst och leg. psykoterapeut

Jag har arbetat på S:t Lukas i många år – som terapeut och handledare. Idag är jag officiellt pensionär, men verksam som konsult.  I konsultrollen arbetar jag endast med handledningsuppdrag.


Karin Sundström

Auktoriserad socionom, grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi och familjerådgivare

Jag är socionom och har steg1-utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Har tidigare arbetat många år som kurator inom sjukvården med somatiskt sjuka patienter och deras familjer.

Finns nu sedan några år på S:t Lukas, där en stor del av min tid går till Svenska kyrkans familjerådgivning. Där arbetar jag med par, enskilda, familjer och övriga nära relationer. Håller även i PREP – kurser där par tränas i att vårda sina relationer – tillsammans med en kollega.

En del av min tjänst innefattar även samtalsstöd och samtalsterapier för individer som beviljats samtal via sin arbetsgivare eller söker själva.

 


Petra Hopfgarten

Socionom och leg. psykoterapeut

Jag arbetar mycket med relationell och affektfokuserad psykoterapi. Att arbeta relationellt innebär att fokus är på det som händer inuti dig men också på det som händer mellan oss. För att kunna utforska och förstå sig själv bättre behöver man kunna utgå från en trygg relation. En annan viktig hörnsten i psykoterapin hos mig är känslorna. Känslorna talar om vilka behov vi har och livsviktiga att lyssna på för att vi ska må bra. Om vi stänger av våra känslor leder det till ångest. Genom att låta känslorna få betydelse, kan man få ångesten att minska och även hitta kraft till annan förändring och öka sin självmedkänsla.

Jag har arbetat med psykoterapier och samtalsstöd sedan början av 2000-talet, framför allt inom från psykiatrin. Där har jag också arbetat med DBT, och använder KBT-verktyg därifrån vad det gäller t ex färdigheter och ångesthantering.

Jag jobbar även med EMDR-terapi, en speciell behandling som fungerar på trauma och fobier.


Ulla Hansjons-Gustafsson

Leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi

Jag är legitimerad psykoterapeut/ skötare, handledare och lärare i psykoterapi och arbetar sedan 2017 på S:t Lukas med såväl handledning, psykoterapier som samtalsstöd. Jag har tidigare varit verksam som psykoterapeut och handledare i dryga tjugo år inom vuxenpsykiatrin och primärvården.

Jag är utbildad inom den psykodynamiska traditionen och arbetar främst med relationell och affektfokuserad psykoterapi. I en psykodynamisk psykoterapi ges möjlighet att i en tillitsfull relation undersöka känslor och tankar och sätta in dem i ett sammanhang där de får mening och blir begripliga. Problematiska livsmönster kan synliggöras. Genom att utforska känslor, tankar, motiv och relationer handlar psykodynamisk psykoterapi om att förstå livshistorien men framförallt handlar det om att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer i den aktuella livssituationen.

I min roll som handledare har jag erfarenhet av både psykoterapihandledning individuellt och i grupp samt teamhandledning i olika arbetsgrupper/ organisationer. Som handledare stävar jag efter att skapa en trygg handledningssituation där möjlighet till reflektion och lärande ges plats. Handledning är för mig att värna kvalitet, upprätthålla yrkeskompetens och skydda mot utbrändhet och stagnation.


Vanja Forsberg

Socionom och leg. psykoterapeut

Jag är psykoterapeut och verksam som konsult.


Ylva Axelson-Fisk

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och symboldramaterapeut

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut. På S:t Lukas Dalarna arbetar jag med chefshandledning, personalhandledning i grupp eller enskilt, psykoterapi, personalstödjande samtal och krissamtal. I mitt psykoterapeutiska arbete utgår jag ifrån ett psykodynamiskt relationellt affektfokuserat perspektiv, olika metoder integreras i terapiarbetet såsom visualiseringstekniker, symboldrama och traumabearbetning med EMDR. Jag är speciellt intresserad av människans bildskapande förmåga och hur den kan användas i psykoterapi för att nå kontakt med känslomässigt material som är svårt att nå med enbart samtal. Därför har jag utbildat mig i hypnos, symbolterapi och symboldrama metoder som använder olika typer av visualisering för att underlätta och fördjupa den psykoterapeutiska bearbetningen. Du kan läsa mer på www.symboldrama.se och www.hypnosforeningen.se

Jag har 30 års erfarenhet som handledare och psykoterapeut och har arbetat med uppdrag för många olika uppdragsgivare såsom vård och omsorg, skola, kyrka, statliga myndigheter och i privata verksamheter.