Berit Hall

Det är oftast mig du möter först när du  ringer eller besöker oss. Du kan vända dig till mig med praktiska frågor eller administrativa och ekonomiska funderingar.