Fredrik Soljevik

Jag är legitimerad psykolog och har tidigare varit verksam inom öppen- och slutenvårdspsykiatri för barn och ungdomar. Sedan 2015 har jag arbetat här på S:t Lukas Dalarna med terapier men också med insatser riktade mot arbetsgrupper och ledarskap. Jag läser en psykologspecialistutbildning och i den har jag bland annat vidareutbildat mig till handledare och inom grupp-, ledar- och organisationspsykologi.

Som organisationskonsult har jag erfarenhet av arbete med både grupper och individer på olika nivåer inom offentlig och idéburen verksamhet. Sedan april 2020 är jag delvis tjänstledig för att arbeta på Högskolan Dalarna inom ämnet Arbetsvetenskap. Jag arbetar kvar på S:t Lukas med tjänster riktade mot arbetslivet.