Fredrik Soljevik

Jag är legitimerad psykolog under specialisttjänstgöring inom arbets- och organisationspsykologi. Har tidigare varit verksam inom öppen- och slutenvårdspsykiatri och arbetar nu sedan flera år  på S:t Lukas. Jag har erfarenhet av terapeutiskt arbete med såväl barn och ungdomar som vuxna. Inom min psykologspecialistutbildning har jag bland annat vidareutbildat mig till handledare och inom grupp-, ledar- och organisationspsykologi. Som organisationskonsult har jag erfarenhet av arbete med både grupper och individer på olika nivåer inom offentlig och idéburen verksamhet.