Karin Sundström

Jag är socionom och har steg1-utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Har tidigare arbetat många år som kurator inom sjukvården med somatiskt sjuka patienter och deras familjer.

Finns nu sedan några år på S:t Lukas, där en stor del av min tid går till Svenska kyrkans familjerådgivning. Där arbetar jag med par, enskilda, familjer och övriga nära relationer. Håller även i PREP – kurser där par tränas i att vårda sina relationer – tillsammans med en kollega.

En del av min tjänst innefattar även samtalsstöd och samtalsterapier för individer som beviljats samtal via sin arbetsgivare eller söker själva.