Petra Hopfgarten

Jag arbetar mycket med relationell och affektfokuserad psykoterapi. Att arbeta relationellt innebär att fokus är på det som händer inuti dig men också på det som händer mellan oss. För att kunna utforska och förstå sig själv bättre behöver man kunna utgå från en trygg relation. En annan viktig hörnsten i psykoterapin hos mig är känslorna. Känslorna talar om vilka behov vi har och livsviktiga att lyssna på för att vi ska må bra. Om vi stänger av våra känslor leder det till ångest. Genom att låta känslorna få betydelse, kan man få ångesten att minska och även hitta kraft till annan förändring och öka sin självmedkänsla.

Jag har arbetat med psykoterapier och samtalsstöd sedan början av 2000-talet, framför allt inom från psykiatrin. Där har jag också arbetat med DBT, och använder KBT-verktyg därifrån vad det gäller t ex färdigheter och ångesthantering.

Jag jobbar även med EMDR-terapi, en speciell behandling som fungerar på trauma och fobier.