Ulla Hansjons-Gustafsson

Jag är legitimerad psykoterapeut/ skötare, handledare och lärare i psykoterapi och arbetar sedan 2017 på S:t Lukas med såväl handledning, psykoterapier som samtalsstöd. Jag har tidigare varit verksam som psykoterapeut och handledare i dryga tjugo år inom vuxenpsykiatrin och primärvården.

Jag är utbildad inom den psykodynamiska traditionen och arbetar främst med relationell och affektfokuserad psykoterapi. I en psykodynamisk psykoterapi ges möjlighet att i en tillitsfull relation undersöka känslor och tankar och sätta in dem i ett sammanhang där de får mening och blir begripliga. Problematiska livsmönster kan synliggöras. Genom att utforska känslor, tankar, motiv och relationer handlar psykodynamisk psykoterapi om att förstå livshistorien men framförallt handlar det om att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer i den aktuella livssituationen.

I min roll som handledare har jag erfarenhet av både psykoterapihandledning individuellt och i grupp samt teamhandledning i olika arbetsgrupper/ organisationer. Som handledare stävar jag efter att skapa en trygg handledningssituation där möjlighet till reflektion och lärande ges plats. Handledning är för mig att värna kvalitet, upprätthålla yrkeskompetens och skydda mot utbrändhet och stagnation.