Ylva Appelgren

Jag är verksamhetschef i Dalarna och du möter mig i chefsrollen främst när det kommer till avtal och upplägg om företagstjänster.

Jag är också utbildad handledare i socialt arbete, specialpedagogik och utvecklingspsykologi, chef och organisation liksom kreativa metoder. I grunden för handledning ligger oftast samtalet och den handleddes berättelser och jag kompletterar gärna med kreativa metoder. Forumspel, Rainbow, tejping, bild- och värderingsövningar är exempel på kreativa metoder .

Som organisationskonsult arbetar jag med  grupp- och ledningsgruppsutveckling, utbildningar, stresshantering, konfliktlösning och utredning av kränkande särbehandling. Jag är diplomerad steg 3 i metoden faktaundersökning.

Jag tror på samtalets makt – mycket snack ger visst verkstad!