Välkommen till S:t Lukas Falun

Styrelsen 2023-2024

Inger Wahlman, ordförande
inger.wahlman@.sanktlukas.se eller tel: 070-625 66 76

Claes Petersén, vice ordförande

Kajsa Henriksson, sekreterare

Lotta Sundbom, ledamot och sammankallande i programgruppen

Ulla Dalström, ledamot och programgruppen

Elisabeth Selin, ledamot och programgruppen

Ola Bergeå, ledamot

Viola Johansson, ledamot

Malin Lagergren, suppleant och programgruppen

Maja Gilbert Westholm, suppleant