Styrelsen 2021

Inger Wahlman, ordförande

inger.wahlman@sanktlukas.se eller tel: 070-625 66 76

Claes Petersen, vice ordföranden

Lena Olai, ledamot

Lotta Sundbom, ledamot och sammankallande i programgruppen

Ulla Dalström, ledamot och programgruppen

Elisabeth Selin, ledamot

Viola Johansson, ledamot

Kajsa Henriksson, ledamot

Ola Bergeå, suppleant