Välkommen till S:t Lukas Falun

Styrelsen 2022-2023

Inger Wahlman, ordförande
inger.wahlman@.sanktlukas.se eller tel: 070-625 66 76

Claes Petersen, vice ordförande

Kajsa Henriksson, sekreterare

Lena Olai, ledamot

Lotta Sundbom, ledamot och sammankallande i programgruppen

Ulla Dalström, ledamot och programgruppen

Elisabeth Selin, ledamot och programgruppen

Viola Johansson, ledamot

Ola Bergeå, suppleant

Malin Lagergren, suppleant