Välkommen till S:t Lukas Föreningen S:t Lukas Norra Kalmar

Föreningen S:t Lukas Norra Kalmar

Från och med hösten 2013 är vi en egen förening här i norra delen av Kalmar län. Vi inbjuder till fortsatta sammankomster då vi samlas från olika yrkeskategorier, politiker, intresserade och särskilt inbjuder vi ungdomar till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Medlemsavgift  200:- (Familj 250:-)
Bankgiro: 503-8427