Välkommen till S:t Lukas Fyrbodal

Föreningen

Föreningen S:t Lukas Fyrbodal är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som driver en psykoterapimottagning i Vänersborg. Varje termin anordnar vi öppna föreläsnings- och samtalskvällar om samhällsfrågor, psykisk hälsa och existentiella frågor. Föreningens ordförande heter Håkan Dafgård. Mycket av arbetet inom föreningen S:t Lukas görs ideellt. Gåvor till föreningen används till att subventionera samtalsavgifterna för privatpersoner. Därmed blir samtalsterapi tillgänglig för fler och bidrar till att minska psykisk ohälsa.

Vi välkomnar nya medlemmar i föreningen!

S:t Lukas grundades 1939 av en socialarbetare, en läkare och en präst. Idag är organisationen riksomfattande med ett trettiotal föreningar i landet. Föreningen S:t Lukas Fyrbodal bildades 1969. S:t Lukas har varit pionjär inom psykoterapi sedan starten för åttio år sedan.

Alla människor har en inre kraft och samtalet har stor betydelse för läkning och utveckling – för individer, grupper och organisationer. Vi ser människan som en helhet med fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov. Vår grundsyn uttrycker respekt för olika trosinriktningar och en öppenhet för dialog och sökande. Helhetssynen och det existentiella perspektivet präglar vårt arbete vid mottagningen och i föreningen. Det gör oss unika som aktörer inom området psykisk hälsa.

Vill du bli medlem? Följ länken!