27/04

2022

Café Existens

Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, som vi uppfattar Gud. Om att alla har en gudsbild, även om man inte tror, och om hur den bilden påverkar vår självbild. Vilken sorts Gud vågar jag lägga mitt liv i händerna på? Gun Brink har varit en del av Andrums ledningsgrupp sedan starten 1998. Plats och tid: Betlehemskyrkan i Gävle torsdag 17 november kl. 18.30. Kontakta S:t Lukas mottagning för mer information Tel 026-635080. Välkommen!