Ge en gåva

Alla människor har rätt till hälsa och välmående – men så ser det inte ut i samhället idag. Vi arbetar för att ge människor i alla åldrar möjlighet till samtal då man behöver.

Vill du ge en gåva?

Gåvor spelar stor roll för vår möjlighet att göra skillnad. Här kan du ge på flera sätt, utifrån dina önskemål och förutsättningar

Stöd Unga Lukas

Vill du vara del i arbetet för att skapa ett samhälle med inre hållbarhet? Som givare kan du stötta Unga Lukas verksamhet, som på olika sätt verkar för ungas rätt till psykiska hälsa.

Testamentera
till S:t Lukas  

Stöd S:t Lukas arbete för psykisk hälsa genom att testamentera pengar, aktier, fondmedel, fastigheter eller annat. Dessa gåvor är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och realisationsvinster.

Ge en gåva

Stöd de som inte själva har råd. När livskriser av olika slag drabbar människor kan samhället inte alltid ge rätt stöd. Vår erfarenhet är att behovet av ekonomiskt stöd finns i vår tid också.

Din gåva kan hjälpa någon att komma igång med stödsamtal som annars inte hade haft råd.
Insamlade gåvomedel används till att subventionera samtalsavgifter för personer som har svag ekonomi och som behöver psykoterapeutisk hjälp. Genom särskild prövning kan en reducering av avgiften erbjudas. Under hela vår historia sen 1930-talet har detta sociala erbjudande varit ett signum. Många är de ensamstående föräldrar, studerande, arbetslösa, unga som fått adekvat hjälp genom S:t Lukas och möjligheten till reducering av terapiavgiften.

Din gåva är av stor betydelse i svåra livssituationer, genom att göra psykoterapi mer tillgängligt för alla! Din gåva skickas till respektive S:t Lukas förening/mottagning.

Stöd oss via Swish

Välj belopp att donera


Stöd Unga Lukas

Unga Lukas är Förbundet S:t Lukas satsning för ungas psykiska hälsa. Hjärtat i Unga Lukas verksamhet är den anonyma chatten för unga. Ditt bidrag kan göra stor skillnad i en ung människas liv. Många unga mår dåligt och upplever att de inte har någon att vända sig till. Den växande ohälsan bland unga är ett av våra största samhällsproblem, fast möjligt att göra något åt om vi alla hjälps åt och uppmärksammar de ungas behov av stöd. Många av de som vänder sig till oss har aldrig berättat för någon hur man mår. Stödet vi ger blir därför många gånger en avgörande ingång till att söka hjälp i tid, innan svåra tankar och känslor har utvecklats till psykisk ohälsa.

Ditt bidrag till Unga Lukas går direkt till att utveckla chatten, så att vi kan nå och stödja fler unga. Efterfrågan är stor och vi arbetar kontinuerligt med att rekrytera volontärer. Ditt bidrag går också till att utveckla Unga Lukas hemsida: http://www.ungalukas.se. En del i vårt förebyggande och stödjande arbete är att informera och lägga upp fler filmer om psykisk hälsa samt att unga själv delar sina egna erfarenheter. Unga Lukas tar emot gåvor genom Swish (se nedan) och bankgiro: 5927-9695

Stöd Unga Lukas via Swish

Välj belopp att doneraTestamentera

Testamentera till S:t Lukas! Stöd S:t Lukas genom att till exempel testamentera pengar, aktier, fondmedel, fastigheter eller annat. Dessa gåvor är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och realisationsvinster.

Vem kan hjälpa mig med testamente?

Ett testamente är ett viktigt dokument. Det behöver inte vara märkvärdigt, men det måste vara riktigt för att vara giltigt. Testamentet är en viktig rättslig handling, därför är det viktigt att den upprättas i en korrekt form. Det kan annars hända att testamentet blir ogiltigt. Din bank eller en advokatbyrå kan hjälpa dig med detta.

Hur gör jag om jag vill testamentera till S:t Lukas?

Du ska ställa gåvan till den insamlingsstiftelse eller det gåvokonto som finns vid den S:t Lukasförening som du vill stödja. Du anger att gåvans ändamål är att stödja möjlighet till nedsättning av avgiften för terapi eller att stödja fortbildning och utvecklingsarbete inom S:t Lukas verksamhet.
Du kan gärna rådgöra med verksamhetschef eller styrelseordförande om hur du skall göra, se kontaktuppgifter under Mottagningar.

Vad kan jag testamentera?

Du kan antingen bestämma att ett visst belopp skall tillfalla S:t Lukas eller också välja att testamentera något föremål som kan säljas, till exempel en tavla, ett smycke, ett värdepapper eller en fastighet. Det går förstås också bra att testamentera hela behållningen eller en viss bestämd del av den till S:t Lukas, sedan andra arvtagare erhållit angivna belopp eller angivet föremål.

Hur ska ett testamente se ut?

Alla som är myndiga har rätt att skriva testamente. Testamentet måste ha skriftlig form. Det ska bevittnas av två personer som inte får vara nära släkt med den som skriver testamentet. Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste ha klart för sig att det är ett testamente de bevittnar. De båda vittnena skall samtidigt vara närvarande och intyga att det görs av fri vilja och att den som skrivit testamentet (testamentsgivaren) är ”vid sunt förnuft och fullt förstånd” när testamentet undertecknas, eller när testamentsgivaren bekräftar sin namnteckning.

Vill du bli medlem i din lokala förening?


Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.