6 råd till ledare i kristid

Sedan 2008 har S:t Lukas Göteborg samlat leg. psykologer med lång erfarenhet av att utveckla ledare, grupper och organisationer. De träffar många chefer från såväl privat som offentlig och idéburen sektor i bl. a chefshandledning. I höst startar den andra omgången av gruppens uppskattade ledarskapsutbildning för chefer som vill utveckla förmågan att lyssna och leda samtidigt. Läs mer här

Vi ställde frågan:
”Om du ska ge enbart ett råd till de chefer du träffar nu under den kris som coronapandemin inneburit, vilket är då det rådet?”
Så här svarade de:

I situationer som under den här pandemin är det väldigt mycket som inte fungerar som det brukar. Människor blir då ofta osäkra på hur de ska agera och vänder sig då många gånger intuitivt till sina ledare för att se hur de gör. Därför är det nu viktigare än någonsin att du som chef beter dig i linje med hur du vill att dina medarbetare ska agera. För mig, som träffar många olika chefer, är det oerhört tydligt hur de ledare som själva snabbt och fullt ut anpassar sitt beteende efter förändrade förutsättningar också fortast lyckas få sin personalgrupp att göra det.

Isabel Abrahamsson
Leg. psykolog, organisationspsykolog


I kristid är det särskilt viktigt att du som chef regelbundet kommunicerar ut den information du har, även om innehållet inte är nytt. När information uteblir tenderar människor att föreställa sig det värsta, vilket leder till ökad oro och frustration.
I kriser är det också viktigt att känna att vi hör ihop. Att informera är inte bara ett sätt att sprida information utan också ett sätt att bygga relation med dina medarbetare. Det glömmer vi ofta bort.

Tone Persdotter
Leg. psykolog, organisationspsykolog


Om du som chef har negativa besked som måste förmedlas – gör detta på ett så rakt, tydligt och ärligt sätt som du kan.
Vi vill ofta skydda vår omgivning från jobbig information, men forskning visar att transparens ökar förtroendet och känslan av samhörighet mellan chefer och medarbetare. Min erfarenhet är att de ledare som inte döljer dåliga nyheter utan istället eftersträvar att hålla alla uppdaterade, också är de som har de mest lojala medarbetarna.

Anita Nauclér
Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare


Du som ledare kommer uppfattas som trovärdig när du visar att du förstår riskerna och konsekvenserna av en situation. Samtidigt varken kan eller måste du sitta inne med alla svar. Det jag ser i min roll som organisationspsykolog är att chefer som lyssnar på och följer råd från både utomstående experter, som tex forskare, men också från sakkunniga medarbetare, får en ökad trovärdighet inom den egna organisationen.

Per Reinhardt
Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare


Vi befinner oss i en tid då många människor upplever osäkerhet och oro. När du som chef kommunicerar behöver det märkas att du förstår detta. Detta är särskilt viktigt när svåra beslut ska förmedlas, tex vid en omorganisation, permittering eller annan förändring som får inverkan på dina medarbetares dagliga liv.
Jag tror också att detta är en period då det är viktigare än någonsin att både i ord och handling förmedla hopp. Så här är det nu, men så kommer det inte alltid att vara!

Filip Lindkvist
Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare


I kris vänder vi oss ofta till våra ledare för att finna lugn.
Om du som chef reagerar starkt i pressade lägen riskerar det att öka omgivningens stress och ångest. Om du tvärtom kan behålla lugnet, så hjälper du dina medarbetare att göra detsamma.
Vad du signalerar känslomässigt till din omgivning gör skillnad. Glöm inte heller bort att tänka på vad du själv behöver för att orka hålla ut. Ibland kan ett eget forum, som chefshandledning, vara oerhört värdefullt för att kunna hålla näsan ovanför vattenytan.

Jennie Skoglund
Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare


Ladda ned våra 6 råd till ledare i kristid


Vill du konsultera någon av våra organisationspsykologer i frågor som rör dig som chef eller din organisation?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort för att boka ett telefonmöte.

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter nedan godkänner du att vi registrerar dina kontaktuppgifter i syfte att hantera ditt önskemål om att bli kontaktad för konsultation.