Välkommen till S:t Lukas Göteborg

Årsmöte 2021

Välkommen till Föreningen S:t Lukas i Göteborgs årsmöte

Med anledning av risken för Covid-19 vid allmänna sammankomster har Föreningens styrelse beslutat genomföra årsmötet 2021 digitalt.

Som medlem är din röst viktig. Delta och tyck till om styrelsens förvaltning för årets som gått och ta del av information och var med i samtal om S:t Lukas framtid, såväl lokalt som nationellt.

Tid: Onsdagen 24 mars kl. 18:00 – 20:00
Plats: Digitalt möte via Teams

Instruktion för deltagande i årsmötet

Anmälan för deltagande i årsmötet skickas till via mail till ann-marie.ericson@svenskakyrkan.se
Efter anmälan skickas inbjudan till deltagande i årsmötet via Teams.

Årsmöteshandlingar