Behandling av medlems personuppgifter

S:t Lukas i Göteborg behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag, som följer EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation). Därför vill vi informera Dig som medlem om hur vi hanterar dina personuppgifter.

S:t Lukas i Göteborg är personuppgiftsbiträdeansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta S:t Lukas i Göteborg på medlem.goteborg@sanktlukas.se eller ringa 0704-22 85 25 i frågor rörande hantering av dina uppgifter enligt GDPR.

Medlemskapet i S:t Lukas i Göteborg är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men S:t Lukas i Göteborg behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, och e-postadress. De personuppgifter vi behandlar i samband med ditt medlemskap är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut informationsbrev, kallelser samt övriga medlemsaktiviteter.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och dina uppgifter lämnas ej till någon utomstående. S:t Lukas i Göteborg behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. Senast ett år efter det att du begärt utträde ur föreningen och ditt medlemskap upphör, raderas dina personuppgifter.

 

Jonas Nordlund
Kassör/sekreterare
Föreningen S:t Lukas i Göteborg