Orc therapy

Unga Lukas och S:t Lukas Göteborg i ny satsning – för ungas psykiska hälsa

Unga Lukas lanserar nu tillsammans med S:t Lukas Göteborg en nyskapande satsning för att nå unga som mår dåligt – i spelvärlden. Satsningen, som äger rum inne i spelet World of Warcraft, genomförs med finansiellt stöd från bland annat Folkhälsomyndigheten.

Unga Lukas introducerar nu ett helt nytt sätt att stötta ungas rätt till psykiska hälsa – genom att möta unga gamers i spelmiljö. Volontärer från Unga Lukas, med samtalsutbildning och egen erfarenhet från spelvärlden, kommer att erbjuda anonyma chattsamtal om livsfrågor, via avatarer i form av Orcer i spelet World of Warcraft.

På hemsidan orctherapy.ungalukas.se kan man läsa mer om orcerna Edzurg, Olurg och Gakor som företräds av anonyma volontärer från Unga Lukas. Genom att Unga Lukas finns inne i WoW är förhoppningen att fler unga ska våga ta steget att söka stöd att prata om sina känslor och utmaningar i livet.

-Ungdomar vill och behöver få prata om sina liv, med någon som verkligen lyssnar. Vi behöver möta unga där de är och göra det lätt att få stöd när man mår dåligt. Vi ser i vår chattverksamhet att anonymitet gör att man kan våga öppna sig om det som tynger och att vi fyller en viktig förebyggande funktion, säger Åsa Maj Jonzon, verksamhetsledare på Unga Lukas.

Allt fler unga diagnostiseras och medicineras för psykiska symptom. Det är denna oroande utveckling som Unga Lukas insatser vill försöka vända, genom att möta upp unga där de befinner sig.
Eftersom personer som dagligen spelar datorspel dessutom visat sig må sämre än de som spelar mer sällan, är det viktigt att synliggöra Unga Lukas inne i spelvärlden. Bland gamers finns också många killar, en riskgrupp då det gäller suicid.

-Dataspelande kan bli en flykt om man mår psykiskt dåligt och känner sig ensam, och då blir det också oerhört viktigt att visa att Unga Lukas finns om man vill prata. Genom att vi visar att det är möjligt att sätta ord på svåra känslor i trygghet kan vi också öppna dörren till att våga söka vidare stöd. Bara faktumet att någon verkligen lyssnar kan bidra till en ökad känsla av tilltro till den egna kraften, förmågan och tron på framtiden.

 

Tone Persdotter, leg. psykolog och organisationspsykolog verksam vid S:t Lukas Göteborgs mottagning och ansvarig för samordning av de nya volontärer som ska verka i chatten inom detta gamingprojekt, kan inte du beskriva lite mer konkret om den här nya grenen av Unga Lukas chattstöd?

-Den här nya satsningen riktar sig till unga i åldrarna 18-25 och är en del av Unga Lukas redan existerande anonyma chatt för unga. Man kan säga att Unga Lukas chatten får ett tillskott i form av nya volontärer som själva är gamers förutom att de valt att engagera sig som volontärer i den här satsningen.

-Just nu har vi utbildat alla våra WoW-spelande volontärer i chattstöd som metod av Unga Lukas. Vi har fått in många ansökningar och håller in i det sista på att rekrytera fler till teamet.

-Det vi hör från volontärerna själva är det här en tjänst som man önskar själv fanns när man var yngre. Flera av de nya volontärerna uttrycker en stor vilja av att bidra till att unga får det stöd de själva hade behövt när de var lite vilsna och spelade mycket. Av den anledningen är det meningsfullt att vara en del av denna satsning som väcker både intresse och engagemang.

-Kopplingen till pandemin gör att det här initiativet verkligen är angeläget eftersom de som spelar mycket sannolikt har spelat ännu mer under denna period. Mörkertalet är stort men en effekt av pandemin är att allt fler har levt isolerade och blivit än mer digitala. Att de som spelar mycket dataspel i relativt hög grad lider av olika former av psykisk ohälsa är något som samhället behöver förhålla sig till. Det här är ett bra förebyggande sätt att möta unga på.

 

Daniel Oscarsson, VC Göteborg, hur kommer det sig att ni inom S:t Lukas Göteborg så aktivt har drivit på för att denna pilotverksamhet för unga gamers ska bli verklighet?

– I grunden handlar det om att S:t Lukas har en fantastisk idé. Att utan privat vinstintresse och med en humanistisk approach erbjuda kvalificerad kompetens till dem som behöver hjälp att hantera de frågor och utmaningar de ställs inför i livet. Vår utmaning är att ta den idén in i framtiden.

– Genom det här projektet tänker jag att vi flyttar den viktiga grundidén till en helt ny arena och kan på det sättet nå en grupp som vi aldrig skulle nått annars. Enligt min bedömning är det helt centralt för vår långsiktiga utveckling att vi håller fast i grundidén men hela tiden hittar nya sätt att förvalta den på. Jag tror också mycket på att flytta samtalskonsten ut ur terapirummet till många fler och olika typer av rum. Detta projekt är ett klockrent exempel på det. Det ligger också helt i linje med S:t Lukas Göteborgs inriktning att stödja projekt som riktar sig till unga vuxna.

 

Åsa Maj Jonzon, verksamhetsledare för Unga Lukas, kan inte du berätta mer om varför det här initiativet är angeläget?

-Unga vuxna säger själva att de vill ha lättillgängligt stöd på de plattformar där de befinner sig. Därför strävar vi på Unga Lukas efter att finnas på arenor där unga finns.

-S:t Lukas har ju varit pionjär inom samtal sedan 1939 – och det är i den andan som vi på Unga Lukas nu genomför denna satsning. Spelvärlden är en växande arena för unga vuxna, där många också är ensamma och mår dåligt. Genom att finnas i ett av de största spelen och erbjuda samtal om livet sänker vi trösklarna för att söka stöd. Och vi visar att vi bryr oss om deras liv i spelvärlden där trygga vuxna i hög grad är frånvarande.

-Det är väldigt roligt att Göteborg har valt att engagera sig i detta tillsammans med Unga Lukas. Unga Lukas finns till för och vill samverka med alla föreningar och mottagningar i landet. Detta är ett mycket gott exempel på hur en mottagning – i detta fall Göteborg – har bidragit med både inspiration genom sitt stora engagemang och samtidigt ovärderlig kompetens i Tone som är både leg. psykolog, handledare och gamer. Så roligt!

-Det här projektet genomförs tack vare kommunikationsbidrag från framför allt Folkhälsomyndigheten. Göteborgsmottagningen bidrar också ekonomiskt i projektet. Det övergripande syftet är att nå ut till unga vuxna med information om att samtal hjälper och att Unga Lukas finns om man vill prata om sitt liv.

 

Hur fungerar anonymiteten i chatten?

– Våra Orcer möter unga i spelet och skickar där en krypterad länk till vårt säkra chattsystem. Alla personliga samtal förs via den säkra länken. Vi kan fortfarande vara inne i spelet genom våra spel-alias, men all kommunikation sker krypterat. De unga får instruktioner via kampanjens hemsida kring hur de hittar oss och hur proceduren går till. Det blir väldigt spännande att se hur detta kommer att utveckla sig när vi lanserar och hur responsen kommer att bli!

 

Vill du veta mer?
Vi har två toppenfina personer att intervjua, som har kunskap inom psykisk hälsa och stort engagemang: 

Åsa Maj Jonzon, verksamhetsledare Unga Lukas (tel +46766698386)
Tone Persdotter, volontärkoordinator i World of Warcraft (tel. +46766772335).
 

Läs mer om Orc Therapy