Studie – Utvärdering av personalhandledning i grupp

Just nu håller S:t Lukas i Göteborg på och samlar in data för att utvärdera sin tjänst personalhandledning i grupp. Syftet med denna datainsamling är att studera upplevelsen av vad S:t Lukas grupphandledning bidar till för de som deltar.

Det finns begränsad tidigare forskning på personalhandledning i grupp och vi på S:t Lukas i Göteborg hoppas kunna bidra med mer kunskap. På denna sida kommer vi publicera resultatet av vår studie när den är färdig.

Isabel Abrahamsson
Leg. Psykolog
Organisationspsykolog
031-58 85 16, 076-677 53 45, isabel.abrahamsson@sanktlukas.se

Per Reinhardt
Leg. psykolog
Organisationspsykolog
031-58 85 26, 0720-50 48 58, per.reinhardt@sanktlukas.se