Välkommen till S:t Lukas Gotland

0498-219 218
Måndag-Fredag 08:00-15:00

Besöksadress

Almvägen 8 621 43 Visby

Mottagningen

För privatpersoner

Hos oss kan du gå i enskilda samtal såsom psykoterapi, men även stöd i form av parsamtal.  På S:t Lukas Gotland arbetar leg. psykoteraeputer. Vi har bred kompetens med olika psykoterapeutiska metoder och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågor.

För företag

Vi erbjuder samtalsstöd för medarbetare, handledning för medarbetare som arbetar inom kontaktyrken, samt digitalt chefsstöd/ coachning och konsultation. Välkommen att kontakta oss på tel. 0498-219 218, eller maila gotland@sanktlukas.se

S:t Lukas startade 1939 och är en politisk och religiöst obunden organisation. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner samtalsstöd, psykoterapi, chefsstöd, krishantering, utbildning och organisationspsykologiska tjänster. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet arbetar vi för att främja psykisk hälsa och utveckling för individer, grupper, organisationer och ledare.

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […] Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.