Välkommen till S:t Lukas Gotland

Föreningsstyrelsen

Agneta Gewert (Ordförande) Mail: agneta.gewert@.sanktlukas.se

Anders Axklo

Björn Jansson

Eva Doukkali

Jenny Petersson

Jessica Ericsson

Jonas Ek

Michael Bjerkhagen

Pernilla Gunther

Förtroendevalda revisorer:

Bo Westergård

Katarina Tingström

Revisorssuppleanter:

Marianne Lindell- Fjaestad

Siv Axelsson

Valberedningen:

AnneMarie Brodén

Inga-Lena Wesley

Marianne Lindell Fjaestad (Sammankallande)

Styrelsen för S:t Lukas i Stockholm AB

Agneta Gewert (Ordförande)

Annica Söderberg (Vice ordförande)

Annika Agri Larsson

Anders Axklo

Peter Granström