Välkommen till S:t Lukas Gotland

S:t Lukas Gotland strävar efter att förbättra kvalitén i vårt arbete. Om du som varit i kontakt med oss har klagomål eller förslag på förbättringar av vår verksamhet, är vi angelägna att få ta del av dem.

Om ditt klagomål eller förbättringsförslag gäller en psykolog eller psykoterapeut som fortfarande har kontakt med ber vi dig i första hand ta upp detta direkt med hen. Du kan också vända dig till vår vd/ verksamhetschef Ulrika Melander på tel. 08- 556 08 205.