SLIPP PASSA TELEFONTIDER

Nu kan du som privatperson se lediga tider, boka dig för ett första samtal och betala direkt på nätet hos 14 av våra mottagningar runt om i landet.
Boka tid

Föreningen S:t Lukas HALLAND

Den ideella föreningen S:t Lukas Halland vill:

  • främja samarbetet mellan företrädare för olika människovårdande yrken.
  • informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

Den lokala föreningen bedriver utåtriktad verksamhet i form av föredrag och är huvudman för S:t Lukas mottagning i Halmstad, Falkenberg och Varberg.  
Du blir medlem genom att betala 250 kr till vårt postgiro 64 63 12 – 9 . Eller till bankgiro 5733-3684. Av dessa går 125 kr till föreningen och resterande till Förbundet S:t Lukas, centralt. Medlemskap ger nedsättning av entréavgiften vid föreläsningar som föreningen anordnar.

Välkommen!