Välkommen till S:t Lukas Halmstad

Den ideella föreningen S:t Lukas Halland vill:

  • främja samarbetet mellan företrädare för olika människovårdande yrken.
  • informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

Den lokala föreningen bedriver utåtriktad verksamhet i form av föredrag och är huvudman för S:t Lukas mottagning i Halmstad, Falkenberg och Varberg.  
Du blir medlem genom att betala till vårt bankgiro 5733-3684. Medlemsavgifter är 250 kronor/medlem eller 400 kronor/familj. Medlemskap ger nedsättning av entréavgiften vid föreläsningar som föreningen anordnar.

Välkommen!