Välkommen till S:t Lukas Helsingborg

Välkommen till S:t Lukas förening i Helsingborg

S:t Lukas är en riksomfattande allmännyttig och ideell organisation. Den grundades 1939 och omfattar idag 32 föreningar över hela landet. Lokala föreningarna är organiserade i Förbundet S:t Lukas. 1970 bildade S:t Lukas en lokalavdelning i Helsingborg. Verksamheten bygger på en kristen och psykodynamisk grundsyn med inriktning på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Föreningen bedriver inte någon egen mottagning utan hänvisar till föreningen i Malmö.

Föreningen inbjuder varje termin till föreläsnings- och samtalskvällar där:

  • livsfrågorna är viktigare än skillnader i tro och tradition. Den kristna grundsynen vill hos oss ta sig uttryck i respekt för andra människor tro och en öppenhet för dialog och sökande.
  • tron på människans inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är den psykodynamiska grunden för vårt arbete med psykoterapi, psykosociala frågor och själavård.
  • samspelet och mötet mellan människovårdare av olika professioner – psykologer, teologer, läkare och sjuksköterskor, socionomer, pedagoger m fl – är av stor betydelse i vår verksamhet
  • ideellt verksamma och intresserade människor möter här professionellt skolade och arbetande i en respektfull dialog där alla har något av lära i just denna dialog.

Du kan också stödja dem som behöver samtalshjälp men inte har råd! Din gåva är av stor betydelse i svåra livssituationer.

Styrelsen

David Erlanson, ordf. tel: 0702-796417 mail: david.erlanson@gmail.com

Eva Roskvist, sekreterare

Nils Hellman, ekonomiansv. mail: nilshellman@telia.com

Jessica Nordqvist, programansv. mail: jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se

Agneta Lindquist, programansv. mail: agnes.lindquist@comhem.se

Gisela Priebe, Vice Ordförande. mail: gisela.priebe@telia.com