Föreningen

Välkommen till S:t Lukas förening i Helsingborg

S:t Lukas är en riksomfattande allmännyttig och ideell organisation. Den grundades 1939 och omfattar idag 32 föreningar över hela landet. Lokala föreningarna är organiserade i Förbundet S:t Lukas. 1970 bildade S:t Lukas en lokalavdelning i Helsingborg. Verksamheten bygger på en kristen och psykodynamisk grundsyn med inriktning på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.

Föreningen inbjuder varje termin till föreläsnings- och samtalskvällar där:
  • livsfrågorna är viktigare än skillnader i tro och tradition. Den kristna grundsynen vill hos oss ta sig uttryck i respekt för andra människor tro och en öppenhet för dialog och sökande.
  • tron på människans inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är den psykodynamiska grunden för vårt arbete med psykoterapi, psykosociala frågor och själavård.
  • samspelet och mötet mellan människovårdare av olika professioner – psykologer, teologer, läkare och sjuksköterskor, socionomer, pedagoger m fl – är av stor betydelse i vår verksamhet
  • ideellt verksamma och intresserade människor möter här professionellt skolade och arbetande i en respektfull dialog där alla har något av lära i just denna dialog.
Du kan också stödja

dem som behöver samtalshjälp men inte har råd! Din gåva är av stor betydelse i svåra livssituationer.

Styrelsen

David Erlanson, ordf. tel: 0702-796417 mail: david.erlanson@gmail.com

Eva Roskvist, sekreterare

Nils Hellman, ekonomiansv. mail: nilshellman@telia.com

Jessica Nordqvist, programansv. mail: jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se

Agneta Lindquist, programansv. mail: agnes.lindquist@comhem.se

Gisela Priebe, Vice Ordförande. mail: gisela.priebe@telia.com