Bli medlem

Välkommen som medlem i föreningen S:t Lukas i Helsingborg

Bli medlem i föreningen – S:t Lukas i Helsingborg – genom att inbetala årsavgiften – 150 kr för enskild, 200 kr för hela familjen – på föreningens bankgiro 5356-6634. Medlemskapet ger dig förutom inbjudan till föreningens program, fritt inträde till föreningens föreläsningar.