Välkommen till S:t Lukas Järfälla

Program

Varje termin anordnar föreningen föredrag, filmvisning med samtal, pilgrimsvandring, ev. samtalsverksamhet med olika teman. 
Se vidare under Kalendarium.