• Under tre måndagskvällar under våren 2019 genomförs öppna stunder av stillhet i Eric Ericsonshallen i Stockholm. Tillfällena är öppna för alla intresserade att delta. Det finns ett obundet Stillhetsrum i FN-huset i New York, instiftat av Dag Hammarskjöld, för främjandet av inre frid som en väg till internationell fred och samspel. Det är nu dags att […]

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?