08/12

2017

Med samtalet som livsuppgift

Bokrelease och en dag om själavård till minne av Göran Bergstrand

Teologiska Högskolan Stockholm, Förbundet S:t Lukas och Betaniastiftelsen inbjuder till en temadag om själavård till minne av Göran Bergstrand.

Onsdag 17 januari 2018 kl 10:00-20:30 på Teologiska högskolan Stockholm 
Program 10.00-17:30, sedan buffé med bokrelease och mer informellt program till cirka 20:30.

Göran Bergstrand (1930-2017)  var präst i Svenska kyrkan, leg psykoterapeut och teologie hedersdoktor vid Lunds universitet samt verksam som författare, handledare och föreläsare. Han arbetade under många år i St Lukasstiftelsen (numera Förbundet St Lukas) och var 1976-1989 dess direktor. Under en period undervisade han i själavård vid Teologiska högskolan Stockholm.

Efter Göran Bergstrands död i januari 2017 har flera av hans kollegor och vänner bidragit till Larsåke W Persson (red) Med samtalet som livsuppgift. En bok till minne av Göran Bergstrand, utgiven av Förbundet St Lukas. Vid seminariedagen 17 januari 2018 på THS blir det bokrelease men den dagen ska också ge möjligheter att samlas kring frågor som nu är viktiga inom arbetet med själavård på olika områden men också inom psykoterapi. Vi kan också väcka frågor om samspel mellan kristen teologi och själavård samt ta upp frågor om hur forskning och kyrklig praktik ska kunna samspela och om möjliga framtida forskningsuppgifter. Det blir eftermiddagskaffe med tårta och bokrelease med buffé då vi minns Göran Bergstrand och samtalar om hur vi nu kan föra vidare arvet efter honom.

Program (med reservation för ändringar)


9:30-10:00 Ankomst, kaffe i restaurang Campus (på THS område).
10.00-11.30 Inledning
11:40-12:00 Andakt i kapellet.
12.00-13.00 Lunch i restaurang Campus.
13.00-15.00 Med samtalet som uppgift. Vad händer nu? På S:t Lukasmottagningar, Betaniastiftelsen, på pastors- och prästutbildningarna, vid S:t Lukas själavårdsfortbildning, inom Sjukhuskyrkan, Kriminalvården, telefonsjälavården?

Medverkande bland andra: Anders Andersson (Betaniastiftelsen), Monica Eckerdal, (tidigare nationell samordnare jourhavande präst) Karin Peters (S:t Lukasmottagningen i Bromma), Anne Magnusson (S:t Lukas själavårdsfortbildning) Lars Christiansen (Svenska kyrkans utbildningsinstitut), Susanne Rodmar (Sveriges kristna råd, samordnare för sjukhuskyrkan och NAV).

15.00 Eftermiddagskaffe med tårta.
15.30 Föreläsning: Själavård och existentiell hälsa
Teol. dr Cecilia Melder, lektor vid THS.
16.30 Själavård vid 2000 talets början.
Medverkande bland andra: Elisabet Pettersson (Svenska kyrkans utbildningsinstitut), Cecilia Melder (THS), Helena Hagert (präst och leg psykoterapeut)
17.30 Buffé och mingel.
18.00 Med samtalet som livsuppgift. Några röster från minnesboken om Göran Bergstrand och arvet efter honom.
19.30 Avslutning, fri samvaro.

Datum: 17 januari 2018
Plats: Teologiska högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma
Anmälan till ths@ths.se före 8 januari 2018. Deltagaravgift 250 kr.

Till temadagen inbjuds alla intresserade, framförallt de som på olika sätt arbetar med själavård och andra livstolkande och livsförändrande samtal.

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm, Förbundet S:t Lukas och Betaniastiftelsen.

Foto på bokomslaget av Lars Rindeskog, Kyrkans tidning

Bild Logotyper för THS, St Lukas och Betaniastiftelsen

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?