27/06

2019

S:t Lukas i Almedalen 1 juli kl 12.30-13.30

UNGAS PSYKISKA HÄLSA
– vem kan jag prata med om livet?

Psykisk ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem. Låt oss vända på perspektivet och tala om ungas psykiska hälsa och viktiga friskfaktorer. Att få hjälp att fundera kring sina livsfrågor är en viktig ingrediens i formandet av det egna jaget. Att genom samtal bli sedd, hörd, bekräftad och finna en väg till psykisk hälsa. Vi lyssnar på de som är unga här och nu.
 
Anna Maria Corazza Bildt talar om ungas rätt till psykisk hälsa.
 
Se S:t Lukas seminarie i Almedalen live måndag 1 juli kl 12.30-13.30 via Unga Lukas Facebooksida.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?