Välkommen till S:t Lukas Kalmar

Välkommen att kontakta Verksamhetschef Bo-Anders Nilsson på tel. 0470-29842 eller via mejl bo-anders.nilsson@sanktlukas.se så kan du få tillgång till vår Patientsäkerhetsberättelse för år 2022.

Välkommen med frågor, synpunkter, förbättringsförslag!