Karlstad

Välkommen till S:t Lukas i Karlstad

Telefon

054-10 18 85

E-post

varmland@sanktlukas.se

Adress

Sandbäcksgatan 5
653 40 Karlstad

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande idéburen och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer