Utbildning

Själavårdsutbildning – Anne Magnusson, projektledare

Psykoterapiutbildning – Karin Wedne, Utbildningsadministratör Ersta Sköndal Bräcke högskola

Övriga utbildningsfrågor – Birgitta Lönnebo, bitr generalsekreterare

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?