Välkommen till S:t Lukas Kronoberg/växjö

Välkommen att kontakta Verksamhetschef Anders Claesson på tel. 073-510 21 88 eller via mejl anders.claesson@sanktlukas.se så kan du få tillgång till vår Patientsäkerhetsberättelse för år 2022.

Välkommen med frågor, synpunkter, förbättringsförslag!