Samtal för gymnasieungdomar

Genom ett samarbete mellan skolsköterskor, skolkuratorer och Region Kronoberg kan gymnasieelever över 18 år söka samtalsstöd utan kostnad. Årets avtal är igång från den 1 januari 2018.
Är du över 18 år, går på gymnasiet och vill tala med någon om dina problem? Ta då kontakt med skolhälsovården, för att komma till oss.

Kontakta oss