Välkommen till S:t Lukas Kronoberg/växjö

Genom ett samarbete mellan skolsköterskor, skolkuratorer och Region Kronoberg kan gymnasieelever över 18 år söka samtalsstöd utan kostnad. 
Är du över 18 år, går på gymnasiet och vill tala med någon om dina problem? Ta då kontakt med skolhälsovården, för att komma till oss.

Kontakta oss