Tillbaka

I rollen som ekonomiansvarig arbetar du med hela S:t Lukas men framförallt med det nationella förbundet och dess sammanhållande ekonomi, stiftelser och dotterbolag. Du ansvarar för den allmänna förvaltningen samt är ett stöd till GS i utvecklingsfrågor inom ekonomi och verksamhetsutveckling. Som ekonom förväntas du aktivt följa, förvalta och analysera förbundet S:t Lukas ekonomi för att uppnå bästa möjliga resultat för verksamheten och alla dess olika delar. Du rapporterar till generalsekreteraren samt ger regelbundet underlag till ordförande, styrelser och arbetsutskott.


Förbundet S:t Lukas grundades 1939 och arbetar med psykoterapi och handledning inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen. S:t Lukas består av ett 30-tal föreningar och ca 40 mottagningar och filialer runt om i landet. Organisationen, som har lång erfarenhet av att arbeta med människor, tillhör idéburen sektor och är religiöst och politiskt obunden. S:t Lukas vänder sig till privatkunder, företag, ideell och offentlig sektor. Vi samarbetar med S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Förbundsstyrelsen består av sju personer som utses av S:t Lukas fullmäktige. Styrelsen har ett förbundskansli, beläget i Gamla stan i Stockholm, som består av generalsekreteraren (GS) och fyra medarbetare med inriktning på ekonomi övergripande, ekonomi/ administration, verksamhetsutveckling och projektledning/kommunikation. S:t Lukas har även två helägda bolag, S:t Lukas Service AB och S:t Lukas i Sverige AB, samt ett antal mindre stiftelser. Läs mer om vår verksamhet på http://www.localhost.

 

Mål och förväntningar

I rollen som ekonomiansvarig arbetar du med hela S:t Lukas men framförallt med det nationella förbundet och dess sammanhållande ekonomi, stiftelser och dotterbolag. Du ansvarar för den allmänna förvaltningen samt är ett stöd till GS i utvecklingsfrågor inom ekonomi och verksamhetsutveckling. Som ekonom förväntas du aktivt följa, förvalta och analysera förbundet S:t Lukas ekonomi för att uppnå bästa möjliga resultat för verksamheten och alla dess olika delar. Du rapporterar till generalsekreteraren samt ger regelbundet underlag till ordförande, styrelser och arbetsutskott.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Huvuduppgiften är att driva och utveckla det löpande arbetet med verksamhetens redovisning och ekonomiska uppföljning såsom budget, bokslut, prognoser, analyser, årsredovisningar samt redovisning av projekt.
 • Strategiskt utveckla och operativt leda ekonomiarbetet.
 • Utveckla och driva interna ekonomiprocesser, rutiner samt systemstöd.
 • Ekonomisupport till förbundets organisation runt om i landet.
 • Arbeta med förbundets verksamhetsstyrning dvs. planering och uppföljning med fokus på lönsamhet och kvalitet.
 • Säkerställa god likviditet, internkontroll, följer aktuell lagstiftning inom området och ha nära kontakt med förbundets revisorer.
 • Fungera som strategiskt och operativt bollplank till ordförande/styrelser och generalsekreterare, medverka på styrelsemöten, ordförandemöten samt fullmäktigemöten och stämmor.
 • Ansvara för interna och externa avtal såsom IT, affärs- och ekonomisystem, lönehantering och delta i utvecklingsarbete kopplat till dessa.
 • Ansvara för dialog med externa parter som förvaltar förbundets tillgångar.
 • Representera S:t Lukas i externa sammanhang som rör ekonomi.
 • Ta fram underlag för ansökningar av projektmedel samt rapportera använda medel.

 

Utbildning och erfarenhet

Du har

 • Relevant akademisk examen med ekonomisk inriktning.
 • Flera års erfarenhet av att arbeta med ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och kontroll.
 • God vana av budget, rapportering, bokslut, årsredovisning, prognoser samt koncernbokslut gärna med erfarenhet av arbete inom olika associationsformer främst stiftelser och aktiebolag.
 • Erfarenhet av att driva förändringsarbete i en komplex organisation med höga krav på att samordna och prioritera olika intressenters krav och behov.
 • Goda IT-kunskaper inom Officepaketet samt affärs-, ekonomi- och lönesystem.
 • Du har erfarenhet från demokratisk styrd organisation och vana av ledningsgrupp och styrelsearbete. Du har ett starkt samhällsintresse och förståelse för det allmännyttiga uppdraget.
 • Du har en analytisk förmåga, affärsmässighet och ett strukturerat arbetssätt, du är utvecklingsorienterad och har en möjliggörande attityd.

 

Egenskaper

Du är

 • Drivande och arbetar övergripande och målinriktat för att åstadkomma delaktighet och resultat.
 • Flexibel och kan arbeta med flera områden och uppgifter parallellt.
 • Kvalitetsmedveten, strategisk, lösningsorienterad och noggrann.
 • Teamspelare, social och utåtriktad.
 • Analytisk lagd och har ett naturligt sätt att omvandla detta till konstruktiva planer och konkreta handlingar.
 • En god kommunikatör och därmed bra på att presentera information på ett sakligt och tydligt sätt i både tal och skrift på svenska och engelska.

 

Praktiska upplysningar

Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten omfattas av gällande kollektivavtal inom Arbetsgivaralliansens sektor vård och omsorg. Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Tillsättning snarast eller efter överenskommelse. Möjlighet att hyra en möblerad lägenhet finns. För mer information är du välkommen att kontakta generalsekreterare Tiina Heino, tiina.heino@sanktlukas.se, tel 070-676 03 81.

Ansökan

Vi ser framemot din ansökan med CV och ett personligt brev senast den 1 maj 2018, skickas till generalsekreterare Tiina Heino tiina.heino@sanktlukas.se och ordförande Anne Marie Brodén anne.m.broden@gmail.com. Märk din ansökan ”Ekonomiansvarig”.

Platsannons i utskriftsvänligt format