26/02

2020

Förbundet S:t Lukas söker Generalsekreterare

Är du intresserad av att leda och utveckla Förbundet S:t Lukas. Vill du axla en ledarroll för att bidra till att den psykiska hälsan ökar, att meningsfulla samtal erbjuds genom psykoterapi enskilt och i grupp. Delar du vår idé och värdegrund. Då kanske du är vår nya generalsekreterare!

S:t Lukas är inne i ett större förändringsarbete och söker en ledare och chef som kan entusiasmera och skapa struktur i en fortsatt utveckling och förändring. S:t Lukas arbetar på nationell nivå med flera samverkansparter vilket gör att erfarenhet från nationellt arbete är meriterande liksom erfarenhet av att söka och leda nationella projekt. Du kommer att leda organisationen i sitt pågående förändringsarbete med hög delaktighet i föreningarna och med mottagningarnas verksamhetsledare.

S:t Lukas förbundet består av 29 medlemmar, våra lokala S:t Lukas föreningar. Flertalet medlemmar bedriver mottagningar med psykoterapi enskilt eller i grupp, handledning och organisationsstöd. S:t Lukas finns på 40 platser i landet, från Malmö i söder till Luleå i norr, och arbetar både med företag och med organisationer samt privatpersoner.

Som generalsekreterare är du S:t Lukas förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för vår nationella verksamhet samt personalen på förbundskansliet. Du förväntas ha ett nära samarbete med förbundets ordförande och dess styrelse samt lokala verksamhetschefer/VD och ordföranden inom S:t Lukas. Du är tillsammans med dina medarbetare, ansvarig för att förbundsstyrelsens verksamhetsprioriteringar och beslut genomförs. Du kan även ta rollen som VD för ett av våra bolag som arbetar med interna IT frågor och kommunikation om utrymme ges i tjänsten.

Du har förmåga att som chef engagera och motivera dina medarbetare och att leda och fördela det dagliga arbetet på kansliet. Vi söker dig som är van vid att etablera, upprätthålla och utveckla relationer såväl internt i förbundet som externt med regering, riksdag, myndigheter samt andra organisationer och företag. Du är bekväm att tala inför folk och ibland även med media. En del i ditt arbete är att utveckla mottagningarnas behov av kompetensutveckling och utveckling av existentiella frågor i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 

 Ditt uppdrag som generalsekreteraren innebär att du

Har övergripande ledningsansvar för all verksamhet på kansliet och är direkt underställd förbundsstyrelsen

Har övergripande ansvar för att leda, organisera och utveckla arbetet så att hela verksamheten drivs i enlighet med vision, strategier och mål samt följer värdegrund och riktlinjer

Arbetar med extern finansiering och ansvarar för utvecklingsprojekt.

Tillser att styrelsen får kvalitativa underlag för att fatta välgrundade beslut

Har ansvar för att det bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete

Ser till att det finns en fungerande intern styrning, kontroll och uppföljning samt rapporterar avvikelser till styrelsen

Genomför utvecklings- och lönesättande samtal samt sätter lön för underställda

Förstår att följa ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsrapporter.

Ger stöd till de båda dotterbolagen samt förbundets ägardirektiv följs.

 

Erfarenhet

 • Relevant högskoleutbildning, gärna med fördjupning inom civilsamhällesfrågor, hälso- och sjukvård eller juridik.
 • Ledande position med direkt rapport till styrelse
 • Chefskap minst 5 år med underställd personal
 • Arbete inom ideell och federativ organisation
 • Samspel med media och beslutsfattare
 • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och bolag
 • Erfarenhet av ekonomisk uppföljning, budgetarbete och verksamhetsutveckling

 

Kunskap och intresse

 • God kännedom om lagar och förordningar
 • God kunskap om hälso- och sjukvård samt berörda myndigheter
 • Goda kontakter med bidragsgivare till idéburen sektor
 • Intresse för psykoterapi, psykosociala och existentiella frågor
 • Intresse för att driva utvecklingsarbete och samverka med andra

 

Personliga egenskaper

 • Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift
 • Entusiasmerande/ Kan få med sig sina medarbetare och intressenter
 • Tydlig men in-lyssnande
 • Strukturerad
 • Grundläggande värderingar som stämmer överens med S:t Lukas värderingar

 

Varför ska du komma till oss

 • Du vill arbeta med att minska den psykiska ohälsan och stärka människors egen förmåga.
 • Du ser möjligheter med att utveckla det goda samtalet på nationell nivå.
 • Du vill lyfta de existentiella frågorna i samhället där olika alternativ ska möjliggöras för alla.
 • Du ser möjligheter med socialt innovationsarbete och utveckling av S:t Lukas tjänster

 

Tillträde: enligt överenskommelse

Arbetstid: 80 % – 100 %, 6 mån provanställning kan komma att tillämpas. Oreglerad arbetstid.

Arbetsplats: Förbundet S:t Lukas kansli Malmskillnadsgatan 58, 111 38 Stockholm

Ansökan med CV skickas senast 22 mars via e- post till Förbundet S:t Lukas  info@sanktlukas.se

Märk ansökan Generalsekreterare. Vi tillämpar individuell lönesättning. Löneanspråk anges i ansökan. Ansökningarna behandlas löpande.

 

Information om tjänsten ges av

ordförande Anne Marie Brodén 070-200 96 33  annemarie.broden@sanktlukas.se

generalsekreterare Birgitta Lönnebo 070-880 98 32 birgitta.lonnebo@sanktlukas.se

 

 

Om S:t Lukas

S:t Lukas startade 1939 under namnet Stillhet och kraft och har under 80 år arbetat utifrån idén att det meningsskapande samtalet hjälper. Idag är S:t Lukas en av Sveriges största enskilda aktörer inom psykoterapi. S:t Lukas är ett förbund bestående av 29 lokala föreningar som driver professionella mottagningar med specialistkompetens för psykoterapi, handledning, organisationsuppdrag och utbildning över hela Sverige.

Företag och offentliga aktörer köper våra tjänster till sin personal, liksom privatpersoner som vill gå i psykoterapi. Föreningarna gör även lokala insatser såsom föreläsningar och volontärverksamhet samt medlemsaktiviteter för att främja kunskap om och insatser för psykisk hälsa.

Förbundet har ett fullmäktige som utser sin förbundsstyrelse bestående av en ordförande och sex ledamöter. Förbundsstyrelsen har ett kansli med sju medarbetare som generalsekreteraren ansvarar för. Förbundet har två helägda bolag med egna styrelser som hanterar de gemensamma IT systemen, försäljningen av nationella avtal, samt ansvarar för en nationell kris och samtalsjour.

Förbundsstyrelsen driver ett nationellt utvecklingsarbete med stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Vinnova. Unga Lukas chatt med samtalsstöd och utveckling av Lukaslinjen för att främja psykisk hälsa bland ungdomar är en viktig del av detta.

Förbundets centrala kansli finns i närheten av Hötorget i Stockholm där även medarbetare från dotterbolagen finns. Man arbetar med att uppfylla fullmäktiges långsiktiga mål, driver utvecklings- och kvalitetsfrågor samt ger stöd till medlemsorganisationerna. S:t Lukas är mitt i ett spännande förändringsarbete med målet att växa för att nå fler.

Vi driver på frågor som rör vårdval psykoterapi och samtal på recept. Många av S:t Lukasföreningarna som driver mottagningar utvecklas positivt då efterfrågan av våra tjänster är stor. Ett hundratal företag och organisationer har avtal med S:t Lukas Sverige AB inom samtalsjour och krisjour. Vi är medlemmar i Famna och Ideell Arena samt samarbetar med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?