Luleå

Välkommen till S:t Lukas i Luleå

Telefon

0920-884 33

E-post

lulea@sanktlukas.se

Adress

Stationsgatan 64 C
972 34 Luleå

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer